Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Nedir ? Tanım ve Önem

 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor.  Her gün yaşanan yaklaşık 1 milyon iş kazası, dünya genelindeki  toplam gayrisafi hâsılanın yüzde 4’ünü alıp götürüyor. İş kazası  ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,3 milyon insan, maalesef  hayatını kaybediyor, çok daha fazla insan ise iş göremez hale  geliyor.