Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
Derneğimize Haksız Suçlama

Şehrimizde toplantılar düzenleyerek halkımızı derneğimize karşı örgütleme çabasında olan bazı bina yöneticileri halkımıza doğru olmayan bilgiler vererek yanlış yönlendirmeye devam etmektedir. Son olarak İldem’de basın toplantısı yapan bazı yöneticiler KAYSAD hakkında zehir zemberek ve asılsız suçlamalar yapmışlardır.

Derneğimizin tüzüğü gereği yayınlamış olduğu tavsiye fiyatları hususunda, derneğimizin geçmiş yıllar bakım fiyatlarını inceleme zahmetinde bulunmadan açıklamalar yapan yöneticiler derneğimize ve üyelerimize “Çete” suçlaması gibi ağır ithamlarda bulunmuşlardır.

Derneğimizi anayasaya karşı suç işlemekle itham eden yöneticiler sözde ucuz asansör bakımcıları bulacakları vaadiyle bina yöneticilerini oyalamakta ve üyelerimizle sözleşme yapmalarına engel olmaktadırlar. Buna rağmen üyelerimiz, sözleşmeleri yenilenmediği halde birçok binada asansör kullanan vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini korumak adına asansör bakımlarını aksatmadan yürütmektedirler.  

Yıllardır artan maliyetlerle, merdiven altı bakımcılarla mücadele eden, fedakarca hizmetlerini sürdüren derneğimiz ve meslektaşlarımız bu ağır suçlamaları hak etmemektedir. Bazı bina yöneticileri tarafından yanlış bilgilendirilen değerli halkımıza, Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri olarak aşağıdaki açıklamayı saygıyla sunuyoruz.

Derneğimiz tüzüğü gereği her yıl bakım fiyatı yayınlar. Yeni fiyatlar için geçmiş yılın fiyatları, maliyet kalemleri ve çevre illerin bakım fiyatları esas alınır. Artan maliyetlerin yanı sıra yeni kanun ve yönetmelikler gereği bir asansör bakım firması en az dört sigortalı işçi çalıştırmanın yanı sıra bir doktor ve bir iş güvenliği uzmanından da ücretli hizmet almak zorundadır.

Asansör bakım firmaları bu maliyetleri taşımanın yanı sıra bakımını yaptığı asansörün güvenliğinden de direk sorumludur. 24 saat süreyle çalışan asansörlerin güvenliğinden sorumlu olmak son derece ağır bir mesuliyettir. Olası küçük çaplı kazalarda bile asansör firmaları ağır tazminatlar ödemenin yanı sıra ceza mahkemelerinde de yargılanmaktadır. Bu durum asansör bakım fiyatları sorgulanırken dikkate alınmalıdır.

 

Geçmiş yıllarda hizmet yeterliliği ve hiçbir mesuliyeti olmayan merdiven altı bakımcılar derneğimizin yayınladığı tavsiye fiyatlarının altında bedellerle sözde asansör bakım hizmetini yürütmüşler ve maalesef halkımızın can ve mal emniyetini tehlikeye atmışlardır. Bu tür bakım firmalarının asansör arızasını gidermek adına “asansör güvenlik tertibatlarını” devreden çıkardıkları maalesef bir gerçektir.  

Yıllarca bina sakinleri ve yöneticilerinin asansör bakım firması mukayesesinde sadece fiyatı baz almaları belgeli firmalarımızı da zor durumda bırakmıştır. Ancak yetkili firmalarımız geçmiş günlerdeki iskontolu bakım fiyatlarına rağmen asansör bakımlarını aksatmamış ve yerine getirmişlerdir. Bu gün şehrimizdeki halkımız kendi binalarının yanı sıra şehirdeki bütün asansörleri yürüyen merdivenleri gönül rahatlığı ile kullanmaktadırlar. Burada asansör bakım hizmetimizin kesintisiz devam ettiğini ve aksaklıkların kısa sürede giderildiği bilinmelidir. 

Derneğimiz 2014 yılı fiyatlarını belirlerken son iki yılın fiyatlarından daha düşük fiyatlar belirlemiştir. Yine derneğimizin bu yıl için yayımladığı tavsiye fiyatları diğer illerin dernek fiyatlarına göre oldukça düşüktür. Dernek olarak tüzüğümüz gereği yayınladığımız asansör bakım fiyatları tavsiye niteliğinde olup hiçbir zorlayıcı hükmü yoktur. Meslektaşlarımız kendisine yüklenen yeni maliyetleri karşılamak adını bunu hizmet fiyatlarına aksettirmek ve bu hayati mesleği idame ettirmek zorundadır.
Günden güne cazibesini yitiren ve nitelikli işgücü bulmamızın her geçen gün zorlaştığı alanımız devlet kurumlarından gerekli desteği alamadığı gibi sorunlarımızla ilgilenecek bir üst birliğe de ancak yeni yeni kavuşmaktadır. 
Hizmet kalitemizin daha da artacağı bu günlerde bina yöneticisi ve sakinleri, asansör bakım fiyatları yerine kendilerinin ve çocuklarının can güvenliğinin daha da önemli olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Derneğimiz bu hususta halkımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam etmektedir.