Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
Asansör Eylem Planı Hazır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında Asansör Eylem Planı'nına önemle vurgu yaptı. 

Son dönemlerde Türkiye'nin gündeminde yer tutan asansör kazaları ile ilgili asansör eylem planını açıklayan Bakan Işık, 'Türkiye'de şuanda toplam, 431 bin 184 asansör var. 2013 kontrolü yaptırılan asansör sayısı 152 bin 278. Bakanlığımızca atanan yerli onaylanmış kuruluş sayısı 9, toplam belgeli asansör montaj firma sayısı bin 375, belgelendirilmiş asansör bakım firma sayısı 173, A Tipi Muayene Kuruluş Sayısı 32, A Tipi Muayene Kuruluşlarında çalışan muayene elemanı sayısı 534'şeklinde konuştu.

Asansör Eylem Planı'nı hazırladıklarını kaydeden Bakan Işık, yakında bu eylem planını yürürlüğe koyacaklarını belirtti. 11 farklı eylem planı öngördüklerini bildiren Işık, 'Eylem planlarımız içerisinde önemli gördüğümüz noktalardan biriside ortak veri tabanının oluşturulmasıdır. Şuanda bizim adrese dayalı sistemde her bir binanın bir kimlik numarası var. Onları esas alarak her asansöre de bir kimlik kartı vereceğiz. Bu kartlar sayesinde periyodik bakım ve yıllık denetimin yapılıp yapılmadığını da elektronik ortamda yakinen takip edeceğiz. Asansörlerin tamamı Türkiye'nin hangi ilinde olursa olsun bizim veri tabanımıza kaydedilecek. Biz buradan kırmızı etiketli, sarı etiketli ve yeşil etiketli asansörleri ve asansörlerin sayılarını anlık takip etme imkanına kavuşmuş olacağız. Burada görevini ihmal eden veya bu noktada bazı özel ilişkilere girerek denetim ve periyodik bakım görevini hakkıyla yerine getirmeyen firmalarında belgelerini iptal edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bir ay içinde düzeltilmeyen kırmızı etiketli asansörlerin kapatılacağını belirten Bakan Işık; "Bakanlığımızın, 4 yıllık (2015-2018) yıllarını kapsayacak, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili yeni yol haritası belirlenmiş oldu. Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda 4 ana hedef altında 38 eylemimiz var. Bu 4 ana hedefimiz, piyasa gözetim ve denetim uygulamaları etkinleştirilecek. İdari ve teknik kapasite artırılacak. Piyasa gözetimi ve denetiminin taraflarıyla olan işbirliği yolları geliştirilecek. Kamuoyunda ürün güvenliği hakkında farkındalık oluşturulacak. Alo 130 Ürün Güvenliği Hattı ile ürünlere ilişkin şik'yetlerin denetimlerde etkin bir veri olarak kullanılması sağlanacak. Ürün Güvenliği hakkında kamu spotları hazırlanacak. Sınai gaz tüpleri, asansör gibi riskli ürün gruplarında teknolojik imk'nlar kullanılarak takip sistemlerinin kurulmasıyla riskli ürünlere daha etkin müdahale gerçekleştirilecek. Risk analiz sistemi ile sorumluluk alanımızdaki ürünlerin denetimlerine esas olmak üzere ürün listeleri ve denetim rehberleri hazırlanacak, denetimler etkinleştirilecek. Onaylanmış kuruluşlar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve A Tipi Muayene Kuruluşlarının denetimler etkinleştirilecek. İmalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve tüketici örgütleri ile işbirliği yolları geliştirilerek ürün güvenliği alanında eğitilmeleri sağlanacak. Avrupa Birliği'nin güvensiz ürünlere ilişkin Acil Uyarı Sistemi; RAPEX. Sağlık Bakanlığı'nın Kaza, Yaralanma Veri Tabanı gibi bilgi sistemlerinde yer alan bildirimler düzenli olarak takip edilerek, denetimlerin etkinliği artırılacak ifadelerini kullandı.