Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
12 Kasım 2015 Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

12 Kasım 2015 tarihinde sektörümüzün talebi doğrultusunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürlüğü, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneğimizin katkılarıyla Kayseri Ticaret Odası konferans salonunda geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet AKTAŞ, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Üretimi Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Erol Ferhat,  Asansör ve Teleferik Sanayi Şube Müdürü İlyas Menderes Büyüklü,Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü şube müdürü Gül Dölek, Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Asansör Sanayicileri Federasyon Başkanı Yusuf ATİK, Kayseri Asansör Sanayiciler Derneği Başkanı Muharrem KÖK, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri, KTO 25. Meslek Komitesi Başkanı İsmail Gökçeoğlu ve komite üyeleri, belediye ve sektör temsilcileri katıldı.
 
Hiçyılmaz’ın ardından toplantıda konuşan Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Kamil Akçadırcı ise Türkiye’de yaklaşık 477 bin asansör ile milyonlarca insan taşındığını ifade ederek, “Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunan ve günlük hayatta sıkça kullanılmakta olan, ülkemizde yaklaşık 477 bin asansör ile her gün milyonlarca insan taşınmaktadır. İlimizdeki binalarda yaklaşık 12 bine yakın asansör kullanılmaktadır. Periyodik kontrol sonucunda faaliyetten men edilmesi gereken asansörlerin kullandırılmaya devam ettirildiği şeklinde bina sakinlerince yoğun bir şikayet yapılmakta. İl müdürlüğü olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde temel önceliğimiz; idari yaptırımları uygulayarak firmaları cezalandırmak değil piyasada güvenli ürünlerin yer almasını sağlamak amacıyla yönlendirici olmak ve rehberlik yapmaktır. Bu amaçla asansör montajcısı ve bakımcısı firmalara bilgilendirmeler yapılmaktadır” diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Üretimi Güvenliği ve Denetimi Gen Müdürü Muhsin Dere, Asansör Sanayicileri Federasyon Başkanı Yusuf ATİK ve Vali Yardımcısı Mehmet AKTAŞ’ın konuşmalarının ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Şube Müdürü Gül DÖLEK, 24 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan Asansör işletme bakım ve Periyodik muayene yönetmeliği hakkında geniş bir sunum yaptı.
Sunumun ardından verilen kısa bir aranın ardından KAYSAD tarafından üyelerden derlenen soru ve görüşler bir sunumla toplantı heyetine tek tek aktarıldı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz bey, dernek temsilcimizce aktarılan soru ve görüşlere bakanlık yetkililerince tatminkar cevaplar verilip verilmediği noktasında zaman zaman müdahil oldu ve camiamızdan takdir topladı. Derneğimizce şu an camiamızın içinde bulunduğu en büyük açmazlardan biri olan “Yangına dayanımlı asansör kat kapıları” mevzusu ilk soru ve görüş olarak aktarıldı. 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılması gereken “Yangına karşı dirençli kat kapıları” gerek imalatının olmaması gerekse test kuruluşlarının yetersiz kalması nedeniyle yapılamadığı,  ve ülkemiz genelinde yüzbinlerce “uygunsuz” tanımlanan asansör kapısı monte edildiği gerçeği gözler önüne serildi.  Aynı zamanda şu an montajı tamamlanmış asansörlerin bu sıkıntı nedeniyle tescil edilememesinin bir kaos oluşturduğu ve konunun çözümü talep edildi. 
 
Toplantı heyeti bu husustaki görüşlerini aktardıktan sonra, Genel Müdür Muhsin Dere bey, ilgili sorunun çözümü noktasında, sektör talebinin de değerlendirilmesi hususunda görüş bildirdi. Derneğimiz, 31.12.2015 tarihine kadar tescil edilecek asansörlerin mevcut haliyle tescil edilmesi, 01.01.2016 tarihi itibariyle onaylanacak proje uygulamalarında bu hususun aranması yönündeki sektör talebini iletti. Bu husustaki kaosun önerimiz doğrultusunda kısa sürede çözülebileceğine inanıyoruz.

“Piyasa Denetim ve Gözetim kurumunca tam muayene kriterlerine göre kontrol edilen asansördeki kusurlar veya noksanlıklar, başka bir asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin bakım hizmeti eksikliğinden veya suiistimallerden kaynaklanıyor olsa dahi bu kusurlar için asansör montajını gerçekleştiren firmaya dönüldüğü ve cezai müeyyidelere maruz kaldığı gerçeği” derneğimiz tarafından ikinci tespit olarak aktarıldı. Asansör denetimlerinde montajcı ve bakımcı kusurlarının ayrılmasının, ihtar veya cezaların muhatabına tebliğinin daha adil ve koruyucu olup olmayacağı soruldu.  Bakanlık yetkilileri bu tespitin doğru olduğunu, bu yönde bir çalışmanın devam ettiğini ve kısa bir sürede neticelendirilerek hayata geçirileceğini söylediler.
Derneğimiz tarafından gündeme getirilen bir başka husus “Muayene kurumları tarafından tutulan ilk periyodik kontrol raporu ve iliştirilen yeşil etiketin ilgili montajın yeterliliğinin tespitinde etkinliğinin ne derecede olduğu, tescilden hemen sonra bile denetim organlarınca asansörde yapılan incelemelerde eksik veya kusurların bulunabildiği, tarafların zor durumda kalabildiği, bunun  önlenmesi ve piyasaya sağlıklı asansörlerin arzı açısından ilk tescili yaptırılacak asansörlerin tam muayeneden geçirilmesi ve raporlanmasının  uygun olup olmadığı,  bu muayene sonrası tutulan raporun, montajcı firma aleyhine ileride yürütülebilecek “montaj hatası” iddiaları karşısında aklayıcı bir belge yerine geçip geçemeyeceği hususu oldu.  

Bakanlık yetkilileri gerek muayene kurumlarının  gerekse Piyasa Gözetim ve Denetim kurumunun asansörlerde yapacağı kontrollerde aynı esasların incelenmesi yönünde bir çalışma yürüttüklerinden bahsederek, asansörün tescili öncesinde tutulan olumlu raporun ve iliştirilen yeşil etiketin montajcı firma lehine aklayıcı bir belge olduğunu vurguladılar.
Derneğimizce aktarılan bir diğer soru ise “sektörde belgesiz ve yetkisiz olarak hizmet veren asansör bakımcılarının durumu ve bunlarla nasıl mücadele edileceği” olurken devamında HYB kriterlerinin sürekliliğinin kontrolü oldu. Yetkililer bu hususun ciddiyetle takip edildiğini, bina sorumlularının bu kişilerle çalışmamaları yönünde bilinçlendirilecek çalışmalar yapıldığını ve ar ık bina sorumlularına da bu yönde yaptırımlar uygulanacağını aktardılar.

Toplantı heyeti, yönetmelik hükümlerine HYB belgesi alan yetkili servislerde asgari şartların sürdürülebilirliğinin denetimi noktasında çalışmalar yapıldığı, yeni dönemde denetimlerin çok daha etkin metotlarla yürütüleceğini aktardı.

Toplantının devamında derneğimizce “Sektörümüz için CE sertifikasının bugün rahatlıkla temin edilebilir olduğu, kimi yurtdışı menşeli belgelendirme firmalarının bu işi olabildiğince kolaylaştırdığı ve tercih edilir duruma geldiğinden bahisle, ülkemizde TSE gibi saygın bir belgelendirme kurumu mevcutken, sektörümüzün CE sertifikalarında yurtdışı kaynaklı belgeler edinme yönüne gitmesinin nedenleri soruldu. Milli kurumumuz TSE’nin bu konuda neden tercih edilmediği, TSE’nin CE belgesi için kontrol, takip kontrol ve belgelendirme ücretlerinin yüksek olmasının ve denetim kriterlerinin ağır olmasının sektörün bu kurumdan uzak durmasında etken olup olmadığı soruldu.

Sanayi Üretimi Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere bu soruya cevaben “tespitin doğru olduğunu, belgelendirme ücretlerinde bir iyileştirilmeye gidilmesi gerektiğini ve bu hususta çalışmalarının olduğunu, yakın bir zamanda TSE’nin sertifika konusunda tercih edilen bir kurum alacağını belirtti.

Toplamın devamında derneğimizce, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15 Temmuz 2015 tarihinde yayımladığı “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ” ile  muayene elemanının bir tam gün içerisinde yapabileceği azami periyodik kontrol sayısını belirlediğini, ancak “Asansör İşletme Bakım ve Periyodik kontrol yönetmeliği”nde asansör yetkili servislerinin yönetmelik gereği belirlenen asgari personelle bir gün içinde kaç asansör bakımı yapabileceğinin belirtilmediği vurgulanarak, bilimsel verilere dayalı “Teknik eleman sayısı ile bakım yapılabilecek asansör sayısı” mukayese cetveli hazırlanması gereği iletildi.

Bakanlık yetkilileri bu durumun değerlendirilebileceğini ve üzerinde çalışılabileceğini dile getirdiler.
Derneğimizce hazırlanan ve cevap istenen bir başka soruda ise, Yine aynı tebligat ekinde yayımlanan (EK-7) tarife ile muayeneci kurumların alacakları ücret aralıklarının yayımlandığı, muayeneci kurum gelirlerinin bir bakıma garantiye alındığı, yılda bir kez yapılan asansör muayene fiyat aralığı belirlenmişken, yetkili asansör servislerince her ay verilen bakım hizmeti fiyat aralıklarının belirlenmemiş olmasının bir eksiklik veya çelişki olup olmadığı, bakanlığın asansör bakım fiyatları belirlenmesi hususunu kendi görev alanı dışında görüyorsa, asansör yetkili servislerinin bağlı bulunduğu Meslek veya Ticaret Odaları’na, yıllık asansör periyodik muayene fiyat aralıklarının, aylık asansör bakım fiyat aralığı olarak kaynak alınabileceği hususunda görüş sunmasının uygun olup olmayacağı dile getirildi.  

Bakanlık yetkilileri asansör bakım fiyatı belirleme hususunda kanun gereği bir yetkilerinin olmadığını belirtirken, meslek veya ticaret odalarının bakım fiyatlarına kaynak ve mukayese olması açısından, bakanlıkça muayeneci kurumlar için belirlenen fiyatların incelenebileceğinden bahsettiler.

Derneğimizce ortaya atılan ve bir süredir üzerinde çalışılan bir başka konu ise “Asansör Bakımı Resmi Devir Formu” hakkında oldu. Bina sorumlularının hizmet aldıkları asansör yetkili servislerini zaman zaman değiştirebildikleri, veya bir başka bir asansör yetkili servisi ile anlaşmadan mevcut servisden hizmet alımını durdurdukları, gerek yeni hizmet alım süreci gerekse bina sorumlusunun ihmali neticesinde uzun süren boşluklar oluşabildiği, bu boşlukların asansör arıza verene kadar devam ettiği ve yine bu boşlukta asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin tehlikeye girdiği gibi, asansör bakım ve işletme yönetmeliğine de aykırı bir durumun ortaya çıktığı konusu oldu. Bu durumun önlenmesi adına, üzerinde önceki bakımcı firmanın, yeni bakımcı firmanın ve bina sorumlusunun kaşe ve imzalarının yeralacağıtarih ve seri numaralı “Asansör Bakımı Resmi Devir Formu” uygulamasına geçilmesinin bahsedilen boşluğu önleme açısından çok ciddi bir uygulama olacağı kanaatimiz sunuldu.

Bakanlık yetkilileri bu görüşe sıcak bakarak, önemli bir noktaya temas edildiğini, hayata geçirilebilir bir uygulama olabileceğini ve değerlendirileceğini belirttiler.
Derneğimizce hazırlanan soru ve görüşler toplantı heyetine yazılı olarak da sunuldu. Camiamız açısından olumlu geçen ve birçok soruya cevap alabildiğimiz toplantı iyi dilek ve temenni dilekleriyle sona erdi.