Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
(2014/33/AB) Asansör Yönetmeliği Taslağı Yayımlandı

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde, 2014/33/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınarak birebir uyumlaştırılan (2014/33/AB) Asansör Yönetmelik taslağı yayımlanarak paydaşların görüşüne açıldı.

İlgili yönetmelik asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını yeniden belirleyecek.

Yönetmelik dayanağını 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan almaktadır. Bu Yönetmelik, Üye ÜlkelerinAsansörler ve Asansörlerin Güvenlik Aksamlarına İlişkin Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkındaki26/02/2014 tarihli ve 2014/33/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Değerli üyelerimizin sektörümüz için önemli olan bu yönetmeliği inceleyerek görüş ve önerileri ile yönetmelikte bulunması gerektiğine inandıkları ilavelerini derneğimiz info@kaysad.net adresine Ocak ayı sonuna kadar göndermeleri rica olunur.