Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
Asansör Cezaları Can Yakıyor

     Piyasaya arz olunan asansörlerin uygunluğunu PGD kapsamında denetleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı asansörlere ceza yağdırmaya başladı.  Özellikle ilimizde birçok firmaya kesilen yüksek miktarlardaki idari para cezaları sektörün tepkisini çekiyor.

      Asansör konusunda kendisine ulaşan en ufak bir şikayette bile derhal İl müdürlüklerini harekete geçiren bakanlık, il müdürlüklerinin ön inceleme sonrası tuttuğu rapora göre incelemenin devamını “Piyasa Gözetimi Denetimi” kapsamında anlaşmalı olduğu TSE mühendislerine yaptırıyor. TSE mühendisinin yaptığı inceleme ve tuttuğu raporda güvensizlik durumunun işaretlenmesiyle de asansörü monte eden firmaya 17.000 TL (onyedibintürklirası) idari para cezası kesiliyor. Aynı zamanda asansör firmasına belirlenen sürede mevcut kusurlar düzelttiriliyor.

      Her şey bir prosedürün işlemesi gibi gözükse de ortada doğruluğu sorgulanacak birkaç husustan söz etmemiz gerekir.

      1-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının PGD için vazifelendirdiği  kurum TSE’dir. TSE aynı zamanda bakanlıkça akredite edilmiş bir kurum olup mahalli idarelerle anlaşarak asansör yıllık periyodik muayene işi de yapmaktadır. Bir bölgede belli bir süre asansör periyodik muayene işi yapan TSE, bir süre sonra ilgili mahalli idare tarafından tercih edilmeyerek yerini başka firmalara bırakabilmektedir. Dolayısıyla bölgedeki bu yeni firma artık TSE için ticari bir rakip konumuna gelmektedir.
 
      Hal böyle iken TSE, asansör periyodik muayene işini kaybettiği bu bölgeye bu sefer de PGD kapsamında mühendisleriyle denetçi olarak dönmektedir. Bölgede mevcut muayeneci kurumun incelediği ve uygun bulduğu asansörleri aradan uzunca bir zaman geçmeden bile incelediklerinde güvensiz bulabilmekte ve kapatılması gereğini bildirebilmektedirler. TSE’nin evvelce periyodik muayeneci olarak vazife yaptığı bölgede, PGD kapsamında yaptığı incelemenin bağımsızlığından ne kadar söz edilebilir?
 
      2- PGD kapsamında denetim yapan mühendis elindeki föye göre asansörün durumunu işaretlemekte ve sonrasında bir rapor yazarak hükmü de kendisi vermektedir. Kontrol elamanının vazifesi elindeki föye göre işaretlemelerini yapma ve uygunsuz bulduğu kısımlara ilşkin detaylı açıklamalarını yazmakla sınırlı olmalıdır. İlgili föyün değerlendirmesi il müdürlükleri veya bakanlık nezrindeki bir kurulca yapılmalıdır. Test ve muayeneyi yapan kontrol elemanının değerlendirmesinin sonucu direk belirleyen bir unsur olarak kabul edilmesi uygun değildir ve yine bağımsızlığından söz edilemez. Asansör firmasının bir denetim mühendisinin iki satır yazısı ve yuvarlak cümleleriyle cezaya maruz kalması doğru ve adil değildir.  
 
   Asansörlerin denetlenmesi ve uygunsuz bulunan asansörler için yaptırımlar uygulanması piyasa denetiminin sürekliliği açısından elbette normaldir. Lakin bahsettiğimiz hususlardan dolayı sektörümüz firmalarının ağır cezalar yemesi doğru değildir. Bununla alakalı gerekli mücadele derneğimiz tarafından yürütülmektedir.