Kayıt olGiriş yap

  +   Neden ├ťye Olmal─▒y─▒m ?
  +   Asans├Âr Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asans├Âr Nedir ?
  +   T├╝ketici Haklar─▒
  +   HYB De─čerlendirme Kriterleri
  +   S─▒k Sorulan Sorular
  +   ├ťye Listesi  +   Asans├Âr Periyodik Bak─▒m Formu
  +   Asans├Âr Tesis S├Âzle┼čmesi Eki
  +   Asans├Âr Bak─▒m S├Âzle┼čmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve E─čt.Tutana─č─▒
  +   Kurtarma Tlmt. ve E─čt.Tutana─č─▒
  +   Personel ├ľzl├╝k Dosyas─▒
PGD s├╝recinde ne yapmal─▒, haklar─▒m─▒z─▒ nas─▒l savunmal─▒y─▒z?

Bildi´┐Żiniz üzere Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsam´┐Żnda piyasaya arz edilen asansörlere ili´┐Żkin denetimler gerçekle´┐Żtirilmektedir. Bu denetim yap´┐Żl´┐Żrken 27 Ocak 2016 tarihinde yay´┐Żmlanarak yürürlü´┐Że giren Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi yönetmeli´┐Żi hükümleri esas al´┐Żnmaktad´┐Żr.

Gerek asansör firmalar´┐Żndan gelen ´┐Żikayet ve serzeni´┐Żler gerekse derne´┐Żimizin yapt´┐Ż´┐Ż´┐Ż takip ve gözlemlerden PGD kapsam´┐Żnda yap´┐Żlan incelemelerde asansör firmalar´┐Ż ve asansör kullan´┐Żc´┐Żlar´┐Ż aleyhine bir tak´┐Żm hatal´┐Ż uygulamalar´┐Żn oldu´┐Żunu görmekteyiz.

Bunlarla ilgili çal´┐Ż´┐Żma ve giri´┐Żimlerimiz ´┐Żlçe Belediyeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji ´┐Żl Müdürlü´┐Żü, ve TSE ile sürmektedir. Bu yaz´┐Żm´┐Żzda PGD kapsam´┐Żndaki denetim süreci ve almam´┐Żz gereken tedbirler hakk´┐Żnda bilgi vermeye çal´┐Ż´┐Żaca´┐Ż´┐Żz.

Asansörlere yönelik PGD faaliyeti; piyasaya arz edilen asansörlerin ilgili teknik düzenleme gereklerini sa´┐Żlay´┐Żp sa´┐Żlamad´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐Żn ve güvenli olup olmad´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐Żn denetlenmesini, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilmesinin teminini ve gerekti´┐Żinde her türlü idari tedbirlerin Bakanl´┐Żk taraf´┐Żndan al´┐Żnmas´┐Żn´┐Ż kapsamaktad´┐Żr.

Bakanl´┐Żk asansörlere yönelik PGD’yi, y´┐Żll´┐Żk denetim program´┐Żn´┐Żn yan´┐Ż s´┐Żra, resen veya ihbar ve ´┐Żikâyet üzerine yapabilmektedir.

Asansörün tescil edilmemi´┐Ż olmas´┐Ż PGD yap´┐Żlmas´┐Żna engel de´┐Żildir. Asansörün kullan´┐Żmda oldu´┐Żunun bina sorumlusu taraf´┐Żndan yaz´┐Żl´┐Ż olarak beyan edilmesi PGD yap´┐Żlmas´┐Ż için yeterlidir.

Asansörle ilgili ihbar ve ´┐Żikâyetler PGD amac´┐Żyla kullan´┐Żlmaktad´┐Żr. Asansöre ili´┐Żkin ihbar veya ´┐Żikâyetin, Bakanl´┐Żk ya da il müdürlü´┐Żüne ula´┐Żmas´┐Żndan sonra geri al´┐Żnmas´┐Ż, söz konusu asansörde PGD yap´┐Żlmas´┐Żn´┐Ż engellememektedir. ´┐Żhbar ve ´┐Żikâyet üzerine gerçekle´┐Żtirilen PGD sonucunda asansörün test ve muayene yap´┐Żlmadan uygun oldu´┐Żuna karar verilmesi ve söz konusu asansöre yönelik ´┐Żikâyetin devam etmesi halinde, asansör için test ve muayene i´┐Żlemlerine ba´┐Żvurulmakta ve denetim test ve muayene sonucuna göre sonuçland´┐Żr´┐Żlmaktad´┐Żr.

Denetim yap´┐Żlan asansörde güvensizlik durumunun ortaya ç´┐Żkmas´┐Ż halinde ise montajc´┐Ż firmaya idari para cezas´┐Ż uygulanmaktad´┐Żr.

Buraya kadar bir prosedürü anlatt´┐Ż´┐Ż´┐Żm´┐Żz yaz´┐Żm´┐Żz´┐Żn devam´┐Żnda denetim öncesi ve sonras´┐Żnda asansör firmas´┐Ż olarak yapaca´┐Ż´┐Żm´┐Żz i´┐Żlere ve alaca´┐Ż´┐Żm´┐Żz tedbirlere s´┐Żrayla de´┐Żinece´┐Żiz.

1- Asansörlere ili´┐Żkin montaj teknik dosyalar´┐Ż ile bak´┐Żm sözle´┐Żmeleri, acil durumlarda müdahale e´┐Żitim tutana´┐Ż´┐Ż, ayl´┐Żk bak´┐Żm föyleri, asansör seyir defterleri  muntazaman tutulmal´┐Ż ve muhafaza edilmelidir.

2- PGD denetimleri genelde asansör kullan´┐Żc´┐Żlar´┐Żndan gelen ´┐Żikayetler üzerine ba´┐Żlar. Burada Bilim Sanayi ve Teknoloji ´┐Żl Müdürlükleri ´┐Żikayet konusu asansörün duyusal incelemesini teknik personeli ile gerçekle´┐Żtirir. Duyusal incelemede asansörün güvensizli´┐Żinden ´┐Żüphe duyulmas´┐Ż halinde onaylanm´┐Ż´┐Ż kurulu´┐Ż veya uygunluk de´┐Żerlendirme kurulu´┐Żundan test ve muayene istenir.
 
Asansörlerin ilk incelemesinde ´┐Żüpheyi gerektirecek unsurlar´┐Żn en önemlilerini a´┐Ża´┐Ż´┐Żda s´┐Żralad´┐Żk. Bunlar´┐Żn birço´┐Żu bak´┐Żm esnas´┐Żnda giderilebilecek olup, bak´┐Żm hizmetinin düzenli ve gerekleriyle yerine getirilmesiyle önlenecek kusurlard´┐Żr.
- Asansörün gürültülü ve sars´┐Żnt´┐Żl´┐Ż bir ´┐Żekilde çal´┐Ż´┐Żmas´┐Ż,
- Duru´┐Ż ve kalk´┐Ż´┐Żlarda kabinin sendelemesi
- Kat seviye ayarlar´┐Żnda düzensizlik.
- Kabin e´┐Żi´┐Żi ve kat sahanl´┐Ż´┐Ż´┐Ż aras´┐Żndaki mesafenin standard´┐Ż a´┐Żmas´┐Ż,
- Kat ve kabin butonlar´┐Żn´┐Żn baz´┐Żlar´┐Żn´┐Żn çal´┐Ż´┐Żmamas´┐Ż, (Özellikle alarm)
- Acil ayd´┐Żnlatma ve haberle´┐Żme sisteminin faal olmamas´┐Ż,
- A´┐Ż´┐Żr´┐Ż yük sisteminin faal olmamas´┐Ż
- Kabin ayd´┐Żnlatmas´┐Żn´┐Żn yetersizli´┐Żi
- Sürgülü kap´┐Żlar´┐Żn normal seyrinde çal´┐Ż´┐Żmamas´┐Ż,
- Kap´┐Ż fotosellerinin görev yapmamas´┐Ż
- Kap´┐Ż kilitlerinin görev yapmamas´┐Ż
- Kat kap´┐Żlar´┐Ż ve kabin iç kap´┐Żs´┐Żn´┐Żn tam olarak kapanmamas´┐Ż
- Kata tamamlama sisteminin çal´┐Ż´┐Żmamas´┐Ż
- Çatlak, k´┐Żr´┐Żk ayna ve kap´┐Ż camlar´┐Ż
- Kabin üstü ve kuyu dibi temizli´┐Żinin yetersizli´┐Żi
- Kabin içi ve kat etiketlemelerindeki noksanlar

Asansörlerin ilk kontrolünde bu kusurlardan birine veya birkaç´┐Żna rastlanmas´┐Ż kontrol elemanlar´┐Żnda güvensizlik ´┐Żüphesi uyand´┐Żrmakta, süreci test ve muayene i´┐Żlemine ta´┐Ż´┐Żmaktad´┐Żr. Bu kusurlara rastlan´┐Żlmamas´┐Ż durumunda denetim elemanlar´┐Ż genelde test ve muayene i´┐Żlemine gerek görmezler. ´┐Żikayetin geçici bir aksakl´┐Żktan kaynakland´┐Ż´┐Ż´┐Ż yönünde kanaat bildirirler. Bu kusurlara dikkat etmek gerekir. Y´┐Żll´┐Żk denetim program´┐Ż kapsam´┐Żnda ve resen yap´┐Żlan PGD uygulamalar´┐Żnda da kontrollerin duyusal incelemeyle ba´┐Żlad´┐Ż´┐Ż´┐Ż unutulmamal´┐Żd´┐Żr.

3- Tebligatlara dikkat : Yap´┐Żlan ilk kontrolde asansöre ili´┐Żkin güvensizlik ´┐Żüphesi duyulmas´┐Ż halinde test ve muayene i´┐Żlemlerine geçilerek firman´┐Żza hitaben ilgili asansöre müdahale edilmemesi hususunda bir yaz´┐Ż tebli´┐Ż edilir. ´┐Żkinci bir yaz´┐Ż ile asansörde PGD kapsam´┐Żnda test ve muayene yap´┐Żlacak zaman bildirilir ve muayeneye ilgili gereçleriniz ile birlikte refakatiniz istenir. Bu yaz´┐Żlar BST ´┐Żl Müdürlüklerince firman´┐Żza iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderilir. Posta ula´┐Ż´┐Żm tarihinde adresinizin kapal´┐Ż olmas´┐Ż veya tebligat´┐Ż kabul etmemeniz sürecin i´┐Żlemesini durdurmaz. Süreçten haberdar olmak ve test i´┐Żlemlerine kat´┐Żlabilmek için tebligatlar´┐Żn elinize geçmesini sa´┐Żlamal´┐Żs´┐Żn´┐Żz.

4- Test ve muayene an´┐Ż: PGD kapsam´┐Żndaki test ve muayeneye TSE’den bir mühendis gelmektedir.BSTil müdürlü´┐Żü denetim personeli de gözlemci statüsünde test ve muayeneye i´┐Żtirak etmektedir.  
 
- Test ve muayeneye kendiniz refakat edin veya firman´┐Żzdan bilgili deneyimli bir teknik elaman´┐Ż mutlaka refakatçi olarak bulundurun. Kontrol eleman´┐Żn´┐Żn uygunsuz buldu´┐Żu konular için izah isteyin ve dayand´┐Żrd´┐Ż´┐Ż´┐Ż standart maddesini sorun. ´┐Żncelemelerde “sana göre” “bana göre” kavramlar´┐Żn´┐Żn olamayaca´┐Ż´┐Żn´┐Ż, hükmün TS EN-81 A1+A2+A3 Asansörler yap´┐Żm ve montaj için güvenlik kurallar´┐Ż standard´┐Ż” maddelerine göre verilece´┐Żini unutmay´┐Żn´┐Żz.Kusurun ne oldu´┐Żunun rapora tam olarak aç´┐Żkça yaz´┐Żlmas´┐Żn´┐Ż sa´┐Żlay´┐Żn´┐Żz.
 
- PGD kapsam´┐Żndaki kontrol eleman´┐Żn düzenledi´┐Żi raporda yer alan GENEL DURUM TESP´┐ŻT TABLOSU önemlidir. Kontrol mühendisi buraya asansörde tespit etti´┐Żi kusurlar´┐Ż, ilgili standard´┐Żn madde numaralar´┐Żn´┐Ż da belirterek yazar. De´┐Żerlendirmeyi de bu k´┐Żsma göre yapar.  Buraya pano uygunsuz, tampon uygun de´┐Żil, regülatör uygun de´┐Żil gibi yuvarlak ifadelerle tan´┐Żmlanm´┐Ż´┐Ż  cümlelerin geçmesi do´┐Żru de´┐Żildir. ´┐Żzah tatmin edici bir ´┐Żekilde yap´┐Żlmal´┐Żd´┐Żr. Bu gibi cümlelerin yerine tespit edilen kusur hakk´┐Żnda aç´┐Żklay´┐Żc´┐Ż cümleler yaz´┐Żlmas´┐Żn´┐Ż sa´┐Żlay´┐Żn. Burada amaç kontrol eleman´┐Żn´┐Żn i´┐Żine mani olmak ve kusurun rapora yaz´┐Żlmas´┐Żn´┐Ż engellemek de´┐Żil, bulunan kusurun aç´┐Żk ve anla´┐Ż´┐Żl´┐Żr bir ifadeyle rapora yans´┐Żt´┐Żlmas´┐Żn´┐Ż sa´┐Żlamakt´┐Żr.
 
- Genel Durum Tespit Tablosunun vakit alabilece´┐Żi sebebiyle genelde muayene esnas´┐Żnda de´┐Żil de muayeneye refakat eden firma yetkilisine imzalat´┐Żlarak sonradan doldurulup tebli´┐Ż edildi´┐Żi rastlan´┐Żlan bir durumdur. Bu duruma dikkat ediniz. Muayene eleman´┐Żn´┐Żn raporu tamamlamas´┐Żndan sonra alt´┐Żn´┐Ż imzalay´┐Żn´┐Żz. Raporun son cümlesi ile imzalar aras´┐Żnda bo´┐Żluk varsa çizgiler çekilerek bu bo´┐Żluklar´┐Żn kapat´┐Żlmas´┐Żn´┐Ż isteyin.
 
- PGD yönetmeli´┐Żi size test ve muayeneye kat´┐Żl´┐Żm hakk´┐Ż vermi´┐Żtir. Bu hak ayn´┐Ż zamanda asansöre ili´┐Żkin bulunan uygunsuzluklar´┐Ż birebir görmenizi de sa´┐Żlamakt´┐Żr.  Muayeneden hemen sonra imzan´┐Żz olmasa bile kontrol eleman´┐Żn´┐Żn imzas´┐Żn´┐Ż ta´┐Ż´┐Żyan inceleme föyünün tamam´┐Żn´┐Żn bir fotokopisini al´┐Żn. Kontrol eleman´┐Ż bunu yapm´┐Żyorsa muayeneye kat´┐Żlan BST ´┐Żl Müdürlü´┐Żü gözlemcisinden bu durumun raporlanmas´┐Żn´┐Ż isteyin.
 
- Nas´┐Żl ki bo´┐Ż bir senede veya bo´┐Ż bir ka´┐Ż´┐Żda imza atmaktan imtina ediyorsan´┐Żz, tamamlanmayan bir test ve muayene raporunun alt´┐Żna imza atarken de ayn´┐Ż imtinay´┐Ż göstermeniz normaldir ve anlay´┐Ż´┐Żla kar´┐Ż´┐Żlanacakt´┐Żr.
 
5- Muayene ve test sonras´┐Ż durum : PGD kapsam´┐Żnda düzenlenen test ve muayene raporu denetim eleman´┐Żn´┐Żn ba´┐Żl´┐Ż bulundu´┐Żu muayeneci kurum taraf´┐Żndan BST ´┐Żl müdürlü´┐Żüne gönderilir. ´┐Żl Müdürlü´┐Żü de bu raporun bir nüshas´┐Żn´┐Ż asansör firmas´┐Żna tebli´┐Ż eder.
 
- Size tebli´┐Ż edilen PGD raporuyla, muayeneden hemen sonra ald´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐Żz raporun nüshas´┐Żn´┐Ż kar´┐Ż´┐Żla´┐Żt´┐Żr´┐Żn´┐Żz. Farklar var ise bu farklar´┐Ż yapaca´┐Ż´┐Żn´┐Żz itirazlarda ve hakl´┐Żl´┐Żk iddian´┐Żzda kullanabileceksiniz.
 

- Düzeltme i´┐Żlemlerini gerçekle´┐Żtirdikten sonra ilgili muayeneci kuruma müracaatla asansör için ye´┐Żil etiket al´┐Żn´┐Żz. Muayene raporunu da BST il müdürlü´┐Żüne düzeltme i´┐Żleminin yap´┐Żld´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐Ż belirtir bir dilekçe ekinde gönderiniz.  
 
Yap´┐Żlan denetim sonras´┐Żnda gerek rapora gerekse akabinde uygulanan idari para cezalar´┐Żna itiraz için yasal yollar aç´┐Żkt´┐Żr. Hakl´┐Żl´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐Żza inand´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐Żz sürece hukuk yollar´┐Żn´┐Ż kullanman´┐Żz menfaatinize olacakt´┐Żr.
 
PGD kapsam´┐Żndaki incelemeler her zaman devam edecektir. Dernek olarak amac´┐Żm´┐Żz; PGD kapsam´┐Żndaki incelemelerde denetçi kurumlarca yap´┐Żlan hatalar´┐Żn giderilmesini sa´┐Żlamak, tarafs´┐Żz ve adil denetim mekanizmas´┐Żn´┐Żn olu´┐Żmas´┐Żnda katk´┐Ż sa´┐Żlamak, haklar´┐Żn´┐Ż savunma yönünde firmalar´┐Żm´┐Żz´┐Ż ve asansör kullan´┐Żc´┐Żlar´┐Żn´┐Ż yönlendirmektir.