Kayıt olGiriş yap

  +   Neden ├ťye Olmal─▒y─▒m ?
  +   Asans├Âr Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asans├Âr Nedir ?
  +   T├╝ketici Haklar─▒
  +   HYB De─čerlendirme Kriterleri
  +   S─▒k Sorulan Sorular
  +   ├ťye Listesi  +   Asans├Âr Periyodik Bak─▒m Formu
  +   Asans├Âr Tesis S├Âzle┼čmesi Eki
  +   Asans├Âr Bak─▒m S├Âzle┼čmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve E─čt.Tutana─č─▒
  +   Kurtarma Tlmt. ve E─čt.Tutana─č─▒
  +   Personel ├ľzl├╝k Dosyas─▒
Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Zorunlulu─ču Art─▒k Y├╝r├╝rl├╝kte

Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunlulu´┐Żu 24 Aral´┐Żk 2016 tarihinden itibaren yürürlü´┐Że girdi. Sektörümüz bundan sonra bak´┐Żm onar´┐Żm ve montaj i´┐Żlerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ki´┐Żileri çal´┐Ż´┐Żt´┐Żramayacaklar. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl´┐Ż´┐Ż´┐Ż taraf´┐Żndan 24 Haziran 2015 tarihinde yay´┐Żmlanan “Asansör ´┐Ż´┐Żletme Bak´┐Żm ve Periyodik Kontrol Yönetmeli´┐Żi” 14. Madde 4. Bendinde ;

Teknik bak´┐Żm personelinin;

a) ´┐Żki y´┐Żll´┐Żk meslek yüksekokullar´┐Żn´┐Żn makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik ta´┐Ż´┐Ży´┐Żc´┐Żlar veya rayl´┐Ż sistemler bölümlerinden mezun olmalar´┐Ż veya,

b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmalar´┐Ż veya,

c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamalar´┐Ż hâlinde görev ve sorumluluklar´┐Żna göre yasal ustal´┐Żk veya kalfal´┐Żk belgesine sahip olmalar´┐Ż, gerekir.

(5) Bu maddenin dördüncü f´┐Żkras´┐Żn´┐Żn (b) ve (c) bentlerinde tan´┐Żmlanan teknik bak´┐Żm personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer say´┐Żl´┐Ż Resmî Gazete’de yay´┐Żmlanan Ulusal Meslek Standartlar´┐Żna Dair Tebli´┐Ż kapsam´┐Żnda düzenlenmi´┐Ż olan bak´┐Żm ve onar´┐Żm sertifikas´┐Żna sahip olmalar´┐Ż gerekir hükmü yer almaktad´┐Żr.

Ayn´┐Ż yönetmeli´┐Żin 26. Maddesinde ise yukar´┐Żda bahsi geçen ilgili maddelerin, yönetmeli´┐Żin yay´┐Żm´┐Ż tarihinden itibaren 18 ay sonra yani 25 Aral´┐Żk 2016 tarihinden itibaren yürürlü´┐Że girece´┐Żi belirtilmi´┐Żtir.

Derne´┐Żimiz bu belgelerin sa´┐Żlanmas´┐Ż konusunda 2016 y´┐Żl´┐Żnda akredite bir kurumla i´┐Żbirli´┐Żine gitmi´┐Ż ve bunu üyelerine bildirmi´┐Żtir.

Derne´┐Żimiz 2016 Ocak ay´┐Ż içinde Bak´┐Żm ve Onar´┐Żm hususunda Mesleki Yeterlilik Belgesi için bir grup daha olu´┐Żturacakt´┐Żr. Üyelerimizin yap´┐Żlacak denetimlerde zor durumda kalmamalar´┐Ż için bünyelerinde çal´┐Ż´┐Żt´┐Żrd´┐Żklar´┐Ż bak´┐Żm onar´┐Żm elemanlar´┐Żn´┐Żn belgelendirilmesi hususunda derne´┐Żimizle irtibata geçmelerini önemle tavsiye ediyoruz.

MYK-MESLEK´┐Ż YETERL´┐ŻL´┐ŻK BELGES´┐Ż DESTEKLER´┐Ż

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ilgili olarak sa´┐Żlanan kurumsal destekler ´┐Żunlard´┐Żr:

1- S´┐Żnav ve Belgelendirme Ücretleri Devlet Deste´┐Żi.

2- SGK Prim Deste´┐Żi

3- KOSGEB Belgelendirme Deste´┐Żi

´┐Ż´┐Ż Sa´┐Żl´┐Ż´┐Ż´┐Ż ve Güvenli´┐Żi Kanunu ile baz´┐Ż kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde de´┐Żi´┐Żiklik yap´┐Żlmas´┐Żna dair kanun 23.04.2015 tarih ve 29335 say´┐Żl´┐Ż Resmi Gazete’de 6645 Kanun no ile yay´┐Żmlanm´┐Ż´┐Ż olup ilgili kanun 5544 say´┐Żl´┐Ż Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve 4447 say´┐Żl´┐Ż ´┐Ż´┐Żsizlik Sigortas´┐Ż Kanununda önemli de´┐Żi´┐Żiklikler yap´┐Żlm´┐Ż´┐Żt´┐Żr.

5544 say´┐Żl´┐Ż Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yap´┐Żlan de´┐Żi´┐Żiklik ile çal´┐Ż´┐Żma ve i´┐Ż dünyas´┐Żn´┐Ż yak´┐Żndan ilgilendiren belge zorunlulu´┐Żu getirilen meslekler olmu´┐Żtur.  Asansör bak´┐Żm onar´┐Żm ve montaj i´┐Żi de bu gruba giren mesleklerden say´┐Żlm´┐Ż´┐Żt´┐Żr.

4447 say´┐Żl´┐Ż ´┐Ż´┐Żsizlik Sigortas´┐Ż Kanununda yap´┐Żlan de´┐Żi´┐Żikli´┐Że göre ise; “Tehlikeli ve çok tehlikeli i´┐Żlerde, Bakanl´┐Żkca ç´┐Żkar´┐Żlacak tebli´┐Żlerde beliritilen mesleklerde, 21/09/2016 tarih ve 5544 say´┐Żl´┐Ż MYK kanunu kapsam´┐Żnda yetkilendirilmi´┐Ż ve belgelendirme kurulu´┐Żlar´┐Żn´┐Żn gereçekle´┐Żtirece´┐Żi s´┐Żnavlarda ba´┐Żar´┐Żl´┐Ż olan ki´┐Żilerin

- 31/12/2017 tarihine kadar belge masraf´┐Ż ile s´┐Żnav ücreti,

- 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masraf´┐Ż ile s´┐Żnav ücretinin yar´┐Żs´┐Ż fondan kar´┐Ż´┐Żlan´┐Żr.

- Fondan kar´┐Ż´┐Żlanan s´┐Żnav ücreti, brüt asgari ücretin yar´┐Żs´┐Żn geçmemek üzere meslekler itibariyle Bakanl´┐Ż´┐Ż´┐Żn teklifi ve Bakanlar Kurulunun karar´┐Żyla belirlenir.

Fondan kar´┐Ż´┐Żlanan bu desteklerden ki´┐Żiler bir kez yararlanabilir denilmektedir.

DEVLET DESTE´┐Ż´┐ŻNDEN K´┐ŻMLER YARARLANAB´┐ŻL´┐ŻR?

MYK taraf´┐Żndan yetkilendirilmi´┐Ż belgelendirme kurulu´┐Żlar´┐Ż taraf´┐Żndan yap´┐Żlan s´┐Żnavlar sonucunda belge almaya hak kazanan ki´┐Żiler bu Kanun kapsam´┐Żnda yaln´┐Żzca bir kez deblet deste´┐Żinden yararlanabilir.

DEVLET DESTE´┐Ż´┐Ż M´┐ŻKTARI K´┐Ż´┐Ż´┐ŻLERE NE ZMAN VE NASIL VER´┐ŻLMEKTED´┐ŻR?

Ki´┐Żinin ba´┐Żvurdu´┐Żu MYB s´┐Żnavlar´┐Żnda ba´┐Żar´┐Żl´┐Ż olup, MYB almaya hak kazand´┐Ż´┐Ż´┐Ż günden itibaren en geç 45 gün içinde, belge almak için ba´┐Żvuru yapt´┐Ż´┐Ż´┐Ż belgelendirme kurulu´┐Żuna ba´┐Żvuru esnas´┐Żnda vermi´┐Ż oldu´┐Żu ´┐Żahs´┐Żna ait IBAN numaras´┐Żna i´┐Żsizlik sigortas´┐Ż fonundan ödeme yap´┐Żl´┐Żr.

SINAVDA BA´┐ŻARISIZ OLAN ADAYLARIN ÜCRETLER´┐Ż FONDAN KAR´┐ŻILANACAK MI?

Hay´┐Żr, girmi´┐Ż oldu´┐Żu s´┐Żnavlardan ba´┐Żar´┐Żs´┐Żz olan adaylar´┐Żn s´┐Żnav ve belgelendirme ücretleri devlet taraf´┐Żndan kar´┐Ż´┐Żlanmayacakt´┐Żr.

SGK PR´┐ŻM DESTE´┐Ż´┐Ż ´┐ŻARTLARI NELERD´┐ŻR?

4447 say´┐Żl´┐Ż ´┐Ż´┐Żsizlik Sigortas´┐Ż kanununun geçici madde 10’a göre 31.12.2020 tarihine kadar MYB sahibi her bir sigortal´┐Ż için geçerli olmak üzere, yeni i´┐Że al´┐Żnan ve fiilen çal´┐Ż´┐Żt´┐Żr´┐Żlanlar´┐Żn, sigorta primlerinin i´┐Żveren hisselerine ait tutarlar´┐Ż, i´┐Że al´┐Żnd´┐Żklar´┐Ż tarihten itibaren i´┐Żsizlik sigorta fonundan kar´┐Ż´┐Żlan´┐Żr.