Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük DosyasıNeden Üye Olmalıyım ?

      

Değerli Meslektaşlarımız


Zamanın hızla değiştiği ve tek başımıza hiçbir şeye yetişemediğimiz bu günlerde birlikte hareket eden toplulukların seslerini rahatlıkla duyurduklarını ve hedeflerine daha hızlı ulaştıklarını hepimiz biliyoruz.


Birçok sorunla boğuştuğumuz sektörümüzde;

* İşverenlere karşı haklarımızı korumak,

* İmalat ve hizmetlerimizde kalite standartlarını yakalayabilmek,

* İstihdam ettiğimiz personelin can güvenliğini sağlayabilmek,

* Mesleğimizi saygın bir konuma getirmek,

* Mesleki konulardaki istek, beklenti ve meseleleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli mercilere iletilmesi konusunda girişimlerde bulunmak ve sonuçlarını takip etmek,

* Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren değişikliklerden ivedi bir şekilde haberdar olabilmek,

* Toplu sözleşmeler yapabilmek, indirim ve ayrıcalıklardan yararlanabilmek,

* Zor günlerde yardımlaşabilmek ve birbirimizden haberdar olmak için


….birlikte olmak zorundayız.


Artık meslektaşlar olarak yüzlerimizi birbirimize döndürme zamanıdır. Ortak hareket etme, ortak hedefler belirleme, birlikteliğimizi her fırsatta pekiştirme zamanıdır. KAYSAD olarak ilke edindiğimiz bu düstura ulaşmak ancak bir araya gelmemizle mümkündür.