Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük DosyasıSık Sorulan Sorular

      

Asansör aylık bakımı ve servisi nedir?

Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermesidir. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.

Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır. 

Yetki belgesi olmayan asansör bakım firmalarıyla sözleşme yaparsak ne olur?

İlgili yönetmelikler gereği bakım ve servis hizmeti aldığınız firma yetkili olmak zorundadır. Yetkisiz bir firma ile bakım sözleşmesi yaptığınızda hiç sözleşme yapmamış sayılırsınız. Dolayısıyla olası kazalardan doğacak yükümlülükleri karşılamak zorunda kalırsınız.  

Asansör bakımımızı yapan firmanın yetkili olduğunu nasıl anlayabilirim?

Asansör firmanızın bağlı bulunduğu meslek kuruluşunu arayarak durumunu sorabilir en güvenilir bilgiyi onlardan alabilirsiniz. 

Asansör periyodik kontrol/muayene nedir?

18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir. 

 Asansörlerime periyodik kontrol/muayene nasıl yaptırırım?

Bağlı bulunduğunuz belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapabilirsiniz.

Asansörlerime periyodik kontrol/muayene yaptırmam zorunlumu?

Asansör periyodik kontrol/muayene yaptırmanız 18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı yasa gereğince zorunludur. Asansörlerinizin periyodik kontrol/muayene işlemleri direkt olarak asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumak amacı ile tasarlanmıştır. 

Asansörlerime periyodik kontrol/muayene yaptırmazsam ne olur?

Asansörlerinin periyodik kontrol/muayene’lerini yaptırmayan bina yönetimleri bölgesinde yetkili A tipi muayene kuruluşu tarafından kullanım dışı bırakılması amacıyla ilgili bağlı bulunduğu belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır. 

Asansörlerimin bakımı zaten periyodik olarak yapılıyor periyodik kontrol/muayene yaptırmama gerek varmı?

Asansör bakımı ve periyodik kontrol birbirinden farklı hizmetlerdir. Asansör bakımları, aylık olarak asansörün genel durumunun değerlendirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi amacı ile yapılan bir faaliyettir. Periyodik kontrol ise, asansörün can ve mal güvenliği açısından kullanıma uygunluğu ile ilgili yapılan ayrıntılı muayenedir. Periyodik kontrol ile asansörün kullanıma uygun olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca yine periyodik kontroller vasıtası ile asansöre yapılan bakımların da kontrolleri yapılmış olmaktadır. 

Asansörlere periyodik kontrol/muayene kimler yapıyor? 

Asansör periyodik kontrolleri, ilgili alanda lisans öğrenimini tamamlamış (Ör: Makine mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri, mekatronik mühendisleri) ve asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda ayrıntılı teorik ve pratik eğitimleri başarı ile tamamlamış personeller tarafından yapılır. 

Kırmızı etiket nedir?

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği asansörlere iliştirilen etikettir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansör, tespit edilen uygunsuzluklar giderilinceye kadar kullanım dışı bırakılması amacıyla ilgili bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır. 

Sarı etiket nedir?

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kabul edilebilir seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde mevcut uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair kontroller, söz konusu kontrolü takip eden bir sonraki periyodik kontrol/muayene içinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Mevcut uygunsuzlukların giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda ise asansöre kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir. 

Yeşil etiket nedir?

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan asansörlere iliştirilen etikettir. 

Asansör periyodik kontrol/muayene için ne kadar ücret ödemem gerekiyor

Asansör periyodik kontrol/muayene fiyatları Belediyeler ile yapılan protokoller çerçevesinde bölgelere göre farklılık göstermektedir. 

Asansör periyodik kontrol/muayene yapacak firmanın yetkili olup olmadığını nasıl anlarım?

Asansör periyodik kontrol/muayene yapacak olan firmalar TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların akreditasyon belgelerini Türk Akreditasyon Kurumu (www.turkak.org.tr) ve firmaların kendi web sayfaları üzerinden öğrenebilirsiniz. 

Bulunduğum binada asansör periyodik kontrol/muayene yaptırmakla sorumlu kişi kimdir?

Bulunduğunuz binadaki asansör periyodik kontrol/muayene işlemlerinden sorumlu kişi/kişiler, bina sorumlusu – bina yöneticisi yada bina yönetim firmanızdır. 

Asansörlerime periyodik kontrol/muayene ne kadar zaman aralıkları ile yaptırmam gerekiyor?

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip ilk yılın sonunda, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. 

Asansör periyodik kontrol/muayene yaptırma zorunluluğu sadece insan asansörleri için mi geçerli?

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin tamamına periyodik kontrol/muayene yapılması gerekmektedir. 

Bağlı bulunduğum belediyenin periyodik kontrol/muayene sürecindeki rolü nedir?

5 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu anlamda Belediyelerin sorumluluğu, kendi sınırları dahilindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması için bir A tipi akredite muayene kuruluşunu yetkilendirmek ve asansör periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.